Studenci powrócili do stolicy - jak wpłynęło to na ruch w okolicach uczelni wyższych w Warszawie?

  • News
  • | November 29th, 2021
image

Photo by Edwin Andrade on Unsplash

Już dwa miesiące minęły jak studenci powrócili na warszawskie uczelnie – tym razem, aby uczyć się w trybie stacjonarnym
•    Jak trzy semestry nauczania zdalnego wpłynęły na ruch pieszy w okolicy uczelni?
•    Czy powrót studentów na uczelnie oznacza też powrót do przedpandemicznej normy na warszawskich ulicach?
Odpowiedzi na te pytania to klucz do planowania działań marketingowych skierowanych właśnie na studentów. Przeczytaj o przeprowadzonej przez nas analizie w najnowszym artykule.

Dnia 11 marca 2020 roku, w związku z trwającą pandemią ogłoszono lockdown i zamknięcie wszystkich szkół oraz uczelni wyższych w całej Polsce. Od 12 marca studenci zostali skierowani na naukę zdalną, która trwała aż 3 semestry. Część uczelni, ze względu na brak możliwości prowadzenia laboratoriów i zajęć praktycznych przez Internet, funkcjonowała hybrydowo. Większość jednak zdecydowała się na prowadzenie nauki on-line. Z uwagi na zaistniałą sytuację studenci w znaczniej części opuścili stolicę i wrócili do rodzinnych miejscowości.

Po półtorarocznej przerwie uczelnie wróciły do nauczania stacjonarnego, a na ulicach Warszawy znowu można dostrzec wzmożony ruch pieszy. Jaką część ruchu pieszego stanowią studenci w okolicach uczelni? Jak po ich powrocie kształtuje się przepływ ludzi? Czy ruch w Warszawie po powrocie studentów wrócił do poziomu sprzed pandemii?

Źródło: opracowane własne

Analizą objęliśmy okolice głównych siedzib siedmiu popularnych warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Łączna próba pomiaru przy uczelniach wynosiła 280 tys. zdjęć.

Ruch pieszy w trakcie lockdownów – przy których uczelniach się nie zmienił?

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Wprowadzenie nauczania zdalnego w przypadku nie wszystkich uczelni doprowadziło do zmniejszenia się ruchu pieszego.

Dwa lata z rzędu obserwujemy wysoki ruch pieszy w okolicach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w miesiącach od marca do maja. Od czerwca na okres miesięcy letnich następuje spadek, a później ponowny wzrost przepływu ludzi w okolicach października. Ta tendencja może być spowodowana faktem, że pomimo ograniczeń pandemicznych na Uniwersytecie Medycznym część zajęć praktycznych odbywała się stacjonarnie na uczelni lub w szpitalu, który znajduje się tuż obok uczelni. Bliskość szpitala i zwiększona liczba pacjentów i personelu medycznego ze względu na pandemię to kolejny czynnik, który może mieć istotny wpływ na ilość pieszych w tamtym okresie. Spadek w miesiącach letnich może wiązać się z wyjazdem studentów na wakacje, a pracowników na urlopy.

Również w okolicach Uniwersytetu Warszawskiego obserwujemy zwiększenie liczby pieszych w wakacje 2021. Co prawda, w poprzednim roku wzrost również wystąpił, nie był on jednak aż tak duży i gwałtowny. Z pewnością jest to kwestia bliskości Starego Miasta. Tego lata na warszawskim Krakowskim Przedmieściu obserwowaliśmy 21% wzrost aktywności w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększenie się liczby pieszych, które obserwujemy w tym roku, napawa optymizmem. Być może warszawska turystyka wreszcie powróci do poziomu sprzed pandemii?

Jesień 2021 - zwiększenie się ruchu wokół uczelni

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Ruch pieszy w Warszawie wraca do przedpandemicznej normalności. Interesujący jest fakt, że w przeciwieństwie do poprzedniego roku, tej jesieni obserwujemy trend wzrostowy w natężeniu ruchu pieszego. Tym razem nawet coraz to zimniejsze dni nie odstraszają Warszawiaków. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem wprowadzenia obostrzeń oraz powrotem znacznej liczby osób do biur i szkół. W okolicach uczelni wraz z rozpoczęciem roku akademickiego obserwujemy aż dwukrotny wzrost liczby pieszych, co jest wynikiem większym niż tuż przed pierwszym lockdownem w marcu 2020 roku.

Jak inauguracja roku akademickiego zmieniła ruch w okolicy uczelni?

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Największa zmiana wraz z inauguracją nowego roku akademickiego nastąpiła przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W rejonie tej uczelni średnia liczba osób na godzinę wzrosła ze 110 we wrześniu do 290 w październiku, czyli ponad 2,5-krotnie. Tak ogromna różnica w przypadku SGGW może wiązać się z faktem, że kampus na Ursynowie jest odsunięty od zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przez co mniej jest tam innych generatorów ruchu pieszego niż w przypadku pozostałych uczelni.

Również znaczne zwiększenie się liczby pieszych obserwujemy także w okolicach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (o 84%), Politechniki Warszawskiej (o 80%) i Szkoły Głównej Handlowej (o 57%).

Piesi w okolicy warszawskich uczelni – jakie znaczenie mają te dane?

Wiedza o tym, jak poruszają się studenci może być istotna z punktu planowania działań marketingowych skierowanych na tą grupę docelową bądź prowadzenia okazjonalnej sprzedaży kawy i innych napojów. Może być również wyjaśnieniem, dlaczego dochody z prowadzenia punktów ksero przy Politechnice mogły spaść podczas lockdownu, a w pobliżu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – niekoniecznie. Powyższe dane mogą mieć zastosowanie przy organizacji transportu zbiorowego przez urzędy miasta.

Według przedstawionych danych można by pokusić się o wniosek, że 25% ruchu pieszego w roku akademickim w stolicy generują studenci, jednak na wzrost może mieć wpływ wiele czynników. Mimo wszystko, odwrotnie do tendencji „im zimniej tym mniejszy ruch pieszy”, którą obserwowaliśmy rok temu - w tym roku wygląda to zupełnie odwrotnie.

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news