Celem projektu badawczo-rozwojowego fazy PoC pt. CitiesAI PFI – technologia analizy ruchu w centrach handlowych są prace nad opracowaniem technologii analiz ruchu w galeriach handlowych - uniwersalnego zbioru metod i technik pozwalających wiarygodnie oszacować liczbę osób przebywających w poszczególnych rejonach wnętrza dowolnej galerii handlowej, niezależnie od architektury budynku, bez konieczności integracji z infrastrukturą teleinformatyczną i systemem monitoringu wizualnego lub sensorowego tego obiektu.

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu ABAN Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Wartość projektu wynosi 1,100,000.00 PLN wartość dofinansowania 880,000.00 PLN.

DISCOVER MapaPieszych