Klauzule informacyjne:

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych na adres email: rodo@citiesai.com.

POZNAJ MapaPieszych