Raporty CitiesAI

Krajobraz ulic handlowych w Warszawie po pandemii COVID-19

Wpływ na ruch pieszy inwestycji powstałych w Warszawie w latach 2020-2022

Porównanie 3 lokalizacji z danymi demograficznymi

Pomiar ruchu pieszego w galerii handlowej

POZNAJ MapaPieszych