Dowiedz się, jak nasze dane i algorytmy mogą pomóc Twojej firmie i reklamie

Jak to działa?

Aby dane geolokalizacyjne były przydatne dla firmy, musisz być w stanie dokładnie określić, gdzie znajduje się użytkownik.

Podejście technologiczne

CitiesAI wykorzystuje rozwiązania z zakresu machine learning i rozpoznawania obrazu, aby zwiększyć możliwości biznesowe w przestrzeni miejskiej.

Kamery w samochodach

Za pomocą licznych kamer umieszczonych w samochodach nieustannie przejeżdżających przez miasto, każdego dnia rejestrujemy ogromne ilości obrazów miejskich. Sylwetki ludzi na zdjęciach są zanonimizowane.

Monitoring mobilny

Ciągle monitorujemy przestrzeń miejską, aby pomóc biznesowi oszacować potencjalną bazę klientów.

Rozpoznawianie obiektów

Sieci neuronowe rozpoznają na zdjęciach pieszych, pojazdy, billboardy oraz inne nośniki reklamowe.

Modelowanie ruchu pieszego

Przy pomocy punktów stacjonarnych oraz danych zewnętrznych otrzymujemy pełną mapę natężenia ruchu pieszego w mieście.

Agregacja i wizualizacja danych

Agregujemy dane w dwóch wymiarach:

czas (np. rozkład godzinowy, dni tygodnia, sezonowość)

przestrzennie (np. odcinek chodnika 30m, przecznica, cała dzielnica)

Wyniki przedstawiane są w postaci raportu oraz na życzenie: wykresów, map ciepła, danych przestrzennych oraz plików csv. Dane również są udostępniane przez API.

500 000

Zdjęć dziennie

Dane na temat ruchu pieszych to jedne z najczęściej wykorzystywanych danych geolokalizacyjnych w biznesie. Obecnie istniejące rozwiązania na rynku nie są w stanie odwzorować z taką dokładnością położenia użytkownika i sposobu przemieszczania się w przestrzeni zewnętrznej, z jaką jesteśmy w stanie robić to w CitiesAI.

Wykorzystujemy najlepsze w swojej klasie technologie

Dowiedz się, jak nasze dane i algorytmy mogą pomóc Twojej firmie i reklamie

POZNAJ MapaPieszych