Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe (wizerunek) jest zbierany na zdjęciach

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CITIES AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33 30-504 Kraków. Kontakt rodo@citiesai.com.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dokonania analizy przestrzeni miejskiej.
 3. Administrator przetwarza następujące dane :
  • Wizerunek osoby;
  • Inne dane identyfikacyjne (numery rejestracyjne pojazdów).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat albo do chwili złożenia żądania usunięcia danych. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2

POZNAJ MapaPieszych