Ruch rowerowy - jak poruszają się po mieście warszawscy rowerzyści

  • News
  • | October 19th, 2022
image

 

Warszawa od 2010 roku prowadzi pomiary ruchu rowerowego. Raz do roku w określonym przedziale czasowym prowadzone są badania na temat natężenia ruchu, sposobu poruszania się i korzystania z infrastruktury przez rowerzystę. Jak zaznacza ZDM „Precyzyjne oszacowanie wielkości ruchu rowerowego stanowi wyzwanie wymagające kompleksowych i regularnych badań zakrojonych na szeroką skalę”1, dlatego oprócz corocznych pomiarów rozbudowują sieć liczników automatycznych na trasach rowerowych. A co gdybyśmy mieli dostęp do danych o ruchu rowerowym nie raz do roku, ale codziennie? I nie tylko z kilku konkretnych punktów, ale dla całego miasta? Od marca CitiesAI rozbudowało swoje dane o ruchu pieszym o możliwość wykrywania rowerzystów. Pół miliona zdjęć dziennie pozwala sprawdzić jak ruch rowerowy rozkłada się w całej Warszawie.

Rozkład ruchu rowerowego

Wraz z nadejściem wiosny i wzrostem temperatury można zaobserwować zwiększenie liczby rowerzystów na ulicach Warszawy. Pierwszy duży skok zanotowano w okresie majówki. Najwięcej cyklistów zarejestrowano na początku czerwca podczas weekendu. Podobne natężenie ruchu utrzymywało się do końca sierpnia i z początkiem września wraz ze spadkiem temperatury zanotowano spadek liczby rowerzystów na drogach. Warto zwrócić uwagę, że zbyt wysoka temperatura również powodowała spadek natężenia ruchu rowerowego.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI, wykres temperatury na podstawie danych meteoprognoza.pl

Przyjrzeliśmy się również średniej liczbie rowerzystów w zależności od dnia tygodnia. Okazuje się, że to czwartek i niedziela wyróżnia się największym średnim ruchem rowerowym. W piątek i sobotę średnia ta jest najmniejsza co może wskazywać, że mieszkańcy Warszawy chętnie korzystają z roweru dojeżdżając do pracy lub szkoły.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Jakie trasy rowerzyści wybierają najchętniej w dni robocze, a jakie w weekendy? Okazuje się, że od poniedziałku do piątku ruch jest bardziej skupiony w centrum i dzielnicach dookoła ŚródmieściaPopularne są trasy w stronę Woli oraz Bemowa - ul. Kasprzaka i Górczewska, w kierunku Mokotowa i Ursynowa - ul. Wołoska i Puławska, czy w stronę Żoliborza i Bielan - ul. Okopowa oraz al. Jana Pawła II.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Weekend wyróżnia się zaś większą liczbą wykrywanych rowerzystów na trasach wylotowych z Warszawy w stronę pobliskich miejscowości takich jak Pruszków – ul. Warszawska czy Piaseczno – ul. Julianowska. W dni wolne od pracy większym zainteresowaniem cieszą się również trasy bliższe naturze, w kierunku Kampinoskiego Parku Krajobrazowego - ul. Powstańców Śląskich czy Konstancina-Jeziorny – ul. Powsińska (Chojnowski Park Krajobrazowy).

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Ruch rowerowy w dzielnicach Warszawy

Dzielnicą z największym średnim natężeniem ruchu rowerowego jest Śródmieście – 91 rowerzystów na godzinę. Za nią znajdują się dzielnice bardzo dobrze skomunikowane rowerowo z centrum, czyli Wola 71 i Ochota 64 rowerzystów na godzinę. Najsłabiej wypadają dzielnice Wawer, Wesoła i Rembertów nie przekraczające średnio 25 cyklistów na godzinę. Patrząc na gęstość tras rowerowych powyżej 3 km/km2 znalazły się dzielnice Śródmieście, Ochota i Żoliborz. Najsłabsze wyniki osiągają Wesoła oraz dwie największe dzielnice Wawer i Białołęka. Można zauważyć zależność, że większe natężenia ruchu występuje w dzielnicach o dużej gęstości tras rowerowych (korelacja 0,74).

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Ruch rowerowy a rodzaj drogi

Postanowiliśmy sprawdzić jak ruch rowerowy rozkłada się w zależności od typu ulicy i występowania na niej ścieżek rowerowych. Największe natężenie ruchu rowerowego zaobserwowano na ulicach wyższych kategorii (primary,secondary, tertiary)2. Dla dróg typu tertiary różnica między ruchem rowerowym zmierzonym na ulicach ze ścieżką rowerową i bez niej jest najmniejsza. Mimo wszystko obserwuje się prawie 70% więcej cyklistów na drogach ze ścieżką niż poza nią. Z kolei dla dróg residential i primary różnica jest największa i wynosi ponad 150%.  Można zaobserwować również, że czym wyższa jest kategoria drogi tym większe znaczenie ma występowanie na niej ścieżki rowerowej co przekłada się na większe natężenie ruchu rowerowego.

 Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Trasy rowerowe

Długość infrastruktury rowerowej w Warszawie wynosi ponad 710 km. W zależności od dzielnicy można zauważyć drogi, którymi cykliści poruszają się najczęściej w kierunku centrum.  W części przypadków można zaobserwować jeden główny szlak, na którym natężenie ruchu jest największe. Tak jest m.in. dla Wilanowa ul. Powsińska i Czerniakowska lub na Ochocie wzdłuż al. Jerozolimskich. W niektórych dzielnicach obserwuje się rozłożenie ruchu na dwie równoległe ulice jak na przykład na Ursynowie ul. Puławska i Wołoska czy Bemowie ul. Kasprzaka i Górczewska. Niestety w Warszawie nadal są dzielnice w których ruch rowerowy jest na tyle mały, że praktycznie trudno określić, które trasy mieszkańcy wybierają najchętniej. Są to tereny na obrzeżach prawobrzeżnej części Warszawy - Rembertów, Wesoła, Wawer i Białołęka. Dojazd do centrum często przekracza tu odległości 15-25 km. W tym wypadku słaba infrastruktura rowerowa, fragmentaryczne ścieżki czy ich zupełny brak powoduje, że mieszkańcy najprawdopodobniej nie biorą pod uwagę roweru jako środka transportu codziennych podróży.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Fragmentaryczność tras rowerowych

Dobra infrastruktura przyciąga rowerzystów co widać po zwiększonym natężeniu ruchu na tych trasach. Z drugiej strony można zauważyć duży ruch rowerowy na ulicach, gdzie takiej infrastruktury nie ma w ogóle. Postanowiliśmy sprawdzić z których tras korzystają rowerzyści mimo braku ścieżki rowerowej.  

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Często tego typu sytuacje obserwuje się w miejscu, w którym występuje przerwa w ciągłości drogi dla rowerów na danej trasie. Tak jest w przypadku ul. Puławskiej, gdzie brakuje ścieżki od ulicy Dolnej do Placu Unii Lubelskiej. Podobny przypadek obserwuje się również na Ochocie, gdzie na obszarze od ulicy Grójeckiej przez ul. Wawelską i Chałubińskiego występuje przerwa w połączeniu dzielnic południowych ze Śródmieściem. Jedyna dostępna trasa prowadzi przez al. Jerozolimskie. Zbudowanie ścieżki rowerowej chociaż na jednym z tych fragmentów ułatwiłoby dojazd mieszkańcom Ochoty czy Starego Mokotowa do centrum. Warto również zwrócić uwagę na trasy, które praktycznie na całej swojej długości nie mają ścieżki rowerowej, a mimo wszystko cieszą się ogromnym zainteresowaniem cyklistów. Po prawej stronie Wisły są to Aleje Waszyngtona, które łączą rondo Wiatraczna z Mostem Poniatowskiego i dalej centrum miasta oraz ul. Wincentego, która stanowi szybkie połączenie dla mieszkańców Targówka i Grodziska. Lewobrzeżna strona Warszawy wyróżnia się dużym natężeniem ruchu rowerowego na al. Solidarności, gdzie ścieżka rowerowa urywa się tuż za Mostem Śląsko – Dąbrowskim,

Podsumowanie

Miasta zachęcają swoich mieszkańców do pozostawiania pojazdów indywidualnych i przesiadania się na transport zbiorowy, podróże pieszo lub rowerem. By uczynić jazdę na rowerze atrakcyjną formą transportu wykorzystywaną do codziennych podróży muszą skupić się na bezpieczeństwie i wygodzie osób poruszających się tym środkiem transportu. Dane CitiesAI o ruchu rowerowym pozwalają na bieżąco monitorować sytuacje w danym mieście i odpowiadać na potrzeby cyklistów. Będą też przydatne do oceny, które fragmenty infrastruktury powinny być wyremontowane w pierwszej kolejności i gdzie powinny powstać nowe trasy. A to wszystko bez potrzeby stawiania nowych punktów pomiarowych czy prowadzenia sezonowych badań.

 

1 Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/pomiary-ruchu-rowerowego-2021

2 Przyjęta klasyfikacja dróg pochodzi z serwisu Open Street Map https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Pl:Znakowanie_dr%C3%B3g_w_Polsce

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news