Ruch pieszy w okolicach warszawskich centrów handlowych

  • News
  • | November 25th, 2022
image

 

Ostatnie lata nie były łatwe dla galerii handlowych szczególnie ze względu na pandemie COVID-19. Obiekty na długi czas zostały zamknięte, co jak wskazują badania Polskiej Rady Centrów Handlowych1, przekierowało konsumentów na zakupy online. Zwracają oni jednak uwagę, że po każdym ponownym otwarciu sklepów obroty szybko rosły.

Czy prawdą jest, że galerie handlowe straciły na swojej atrakcyjności? Wskaźnik ten mierzony jest m.in. frekwencją oraz obrotami lokali handlowych. Jednak wskaźnikiem atrakcyjności może być również liczba osób korzystającej z przestrzeni wokół galerii. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się, jak zmieniał się ruch pieszy w okolicach popularnych centrów handlowych w Warszawie.

Do badania wybrano cztery galerie handlowe:

- Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82

- Westfield Mokotów, ul. Wołoska 12

- Atrium Promenada, ul. Ostrobramska 75C

- Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31

 

Źródło: opracowanie własne

Ruch pieszy 2020-2022

Analizując ruch pieszy w okolicach wybranych centrów handlowych wyraźnie widać wahania, które były spowodowane najprawdopodobniej oddziaływaniem pandemii oraz napływem osób z Ukrainy. Atrium Promenada oraz Westfield Arkadia charakteryzują się bardzo zbliżonym natężeniem ruchu pieszego w swoich okolicach. Średni ruch dla tych dwóch galerii wynosił 153 w Arkadii i 158 osób na godzinę w Promenadzie. W okolicach Sadyba Best Mall ruch jest najmniejszy. Średnia wartość dla badanego okresu wynosiła 120 os/godz. Najwięcej pieszych zaobserwowano w okolicach Westfield Mokotów – 263 os/godz.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Rozkład tygodniowy

Przyglądając się, jak ruch pieszy rozkłada się w wybranych galeriach, w poszczególne dni tygodnia postanowiliśmy przeanalizować dwa okresy:

- Wiosna-Lato 01.04.2022-30.09.2022

- Jesień-Zima 01.10.2021-31.03.2022

Dla większości przypadków jesienią i zimą obserwuje się mniej pieszych niż w miesiącach wiosennych i letnich. Jedynym wyjątkiem jest wtorek w okolicach galerii Sadyba, gdzie ruch w miesiącach letnich jest o około 5% mniejszy niż w miesiącach zimowych. Oczywiście ze względu na wprowadzenie niedzieli niehandlowych ruch w ten dzień jest mniejszy niż w pozostałe dni tygodni. Jednak nie spada on w żadnym przypadku poniżej 50% średniego ruchu pieszego, co pokazuje, że mimo zamkniętych galerii nadal ponad połowa pieszych korzysta z przestrzeni w ich okolicach. Na wykresach widać, w które dni ruch w okolicach wybranego centrum handlowego jest największy. Tak na przykład w przypadku Arkadii czy Sadyby bez względu na porę roku największy ruch pieszy obserwuje się w soboty. Z kolei w okolicach Promenady jednym z dni z największym natężeniem ruchu w miesiącach letnich jest wtorek, natomiast w miesiącach zimowych jest to dzień z najmniejszą liczbą pieszych ze wszystkich dni tygodnia.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Rozkład godzinowy

W zależności od centrum handlowego można zaobserwować różne godziny szczytu porannego czy popołudniowego. Tak jak zauważono to na wykresie  ruchu pieszego w rozkładzie miesięcznym 2020-2022 natężenie ruchu w Arkadii i Promenadzie jest do siebie zbliżone. Godziny szczytu porannego ruchu pieszego dla tych galerii przypadają w okolicy godziny 7. Podobnym natężeniem pieszych charakteryzuje się również Sadyba, jednak tu szczyt poranny przypada w okolicy godziny 9. Różnica ruchu pieszego między szczytami na poziomie 110% obserwowana jest w Arkadii (szczyt poranny 7, szczyt popołudniowy 16). W przypadku pozostałych galerii różnice w ruchu pieszym między szczytem porannym a popołudniowym jest na poziomie około 40%.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Demografia pieszych

Wiedząc, jak duże jest natężenie ruchu pieszego i w jakich dniach czy godzinach występuje, warto sprawdzić również profil demograficzny przechodnia. Okazuje się, że rozkład płci w przypadku wszystkich galerii jest bardzo wyrównany. Można przyjąć, że w okolicach analizowanych centrów handlowych obserwujemy po równo kobiet, jak i mężczyzn.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Sytuacja jest bardziej zróżnicowana pod względem wieku. W okolicach Westfield Mokotów dominują piesi w wieku 15-30 lat. Czytając opis galerii, można stwierdzić, że ich oferta jest skierowana do młodszych osób. Z kolei Sadyba Best Mall charakteryzuje się największym spośród wybranych centrów handlowych udziałem osób w wieku 45-60 i powyżej 60 lat. Galeria znajduje się na osiedlu Sadyba, w jednej z najstarszych dzielnic Warszawy - Mokotowie, gdzie jak podaje Główny Urząd Statystyczny, seniorzy stanowią około 27% populacji wszystkich mieszkańców2.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Podsumowanie

Ruch pieszy w okolicach galerii handlowych wahał się wraz z kolejnymi falami pandemii COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Ostatecznie jednak liczba przechodniów wróciła do poziomu sprzed pandemii lub nawet wzrosła. Nie można jednak zakładać, że wszystkie osoby poruszające się w obrębie centrum handlowego to klienci galerii. Ruch pieszy w okolicach centrów handlowych zależy od pory roku czy dnia, a szczyt poranny występuje nawet przed godzinami otwarcia wszystkich sklepów. Analiza pokazuje, że w niedzielę, kiedy są one zamknięte, liczba osób wykrywana w okolicy nie spada poniżej 50%. Jednym z wyzwań wskazywanym w raporcie „Przyszłość centrów handlowych” Polskiej Rady Centrów Handlowych jest wykorzystanie galerii handlowych jako przestrzeni do spotkań towarzyskich, miejsca dobrego nie tylko do robienia zakupów, ale również angażującego się w ważne dla ludzi sprawy1. Z przedstawionej analizy wynika, że w okolicach obiektów liczba osób nie zmalała, jednak może nie wszyscy oni korzystają z oferty galerii. Rozszerzenie jej o przestrzenie sprzyjające spotkaniom czy wydarzenia kulturowe może przyciągnąć przechodniów i zachęcić do zakupów. 

 

1 Pełny raport dostępny na stronie: https://prch.org.pl/bazawiedzy/raporty/?start=1

2 https://www.sadyba24.pl/wiadomosci/item/2735-na-sadybie-szukaja-60-latkow-i-starszych-ktorzy-chcieliby-dzialac-lokalnie

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news