Przeanalizowaliśmy demografię pieszych w Warszawie

  • News
  • | August 11th, 2022
image

 

Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju miast i ich otoczenia. Liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia czy struktura wieku i płci decyduje o możliwościach i kierunkach rozwoju danego miasta. Do tej pory tego typu informacje mogliśmy sprawdzić w corocznych raportach wydawanych przez Urząd Statystyczny jednak opierał się on na osobach zameldowanych na danym obszarze. Wydaje się to jednak być niewystarczające, ponieważ na co dzień przeważnie pracujemy lub korzystamy z przestrzeni w których nie mieszkamy. W związku z tym CitiesAI zdecydowało się rozbudować swoją bazę danych o kolejną funkcjonalność związaną z analiza demografii pieszych w mieście.

W centrum więcej kobiet

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda udział kobiet i mężczyzn na poszczególnych osiedlach lub dzielnicach Warszawy. Warto podkreślić, że wszystkie przedstawione w artykule analizy dotyczą pieszych, którzy niekoniecznie muszą być mieszkańcami danej dzielnicy. Okazuje się, że mężczyźni przeważają na obrzeżach w dzielnicach takich jak Rembertów czy Wawer. Większy udział obserwuje się również na osiedlach na których występują duże zakłady przemysłowe (korelacja 0,18) np. na Bielanach – Huta Arcelor-Mittal lub Włochy – ul. Działkowa. Z kolei kobiety przodują w dzielnicach centralnych np. w Śródmieściu i Żoliborzu, gdzie dużą część stanowią przestrzenie usługowo – handlowe. Dodatkowo większy udział Pań zauważalny jest również na osiedlach z zabudową wielorodzinną (korelacja 0,31) takich jak chociażby Gocław czy miasteczko Wilanów.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Struktura wieku

Na mapie zaznaczono obszary, w których udział grup wiekowych 15-30, 30-45 lub 45-60 w danym heksagonie stanowi powyżej 40% pieszych. Jak łatwo można zauważyć osoby w wieku 15-30 lat dominują w Śródmieściu szczególnie na Powiślu i Mariensztacie, w okolicach Uniwersytetu Warszawskiego czy Pałacu Kultury i Nauki. Obserwuje się również więcej pieszych z tej grupy wiekowej w zabudowie wielorodzinnej (korelacja 0,11).

Jeśli chodzi o grupę 30-45 lat to zwiększony udział obserwujemy w okolicach zakładów przemysłowych (korelacja 0,1) na przykład na Włochach lub Bielanach. Piesi w wieku 45-60 lat charakteryzują się zwiększonym udziałem w okolicach budynków usługowo-handlowych (korelacja 0,21).

Sprawdziliśmy również jak te grupy wiekowe występują w pobliżu placówek edukacyjnych. Piesi w wieku 15-30 Lat są często spotykani przy przedszkolach czy szkołach jednak najwyższy współczynnik korelacji uzyskali w okolicach uczelni wyższych (0,37). Z kolei najstarsza grupa 45-60 obserwowana jest najczęściej w okolicach przedszkoli (korelacja 0,26) co może być związane na przykład z lokalizacją większej ilości placówek na starszych osiedlach.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Warszawska zabudowa a struktura wieku

Na podstawie danych o warszawskiej zabudowie postanowiliśmy sprawdzić czy lata w jakich zostało wybudowane dane osiedle ma związek ze średnią wieku pieszych na tym obszarze. Na Ursynowie można zauważyć, że im młodsze osiedle, tym niższa średnia wieku pieszego. Od wybudowanego w latach 70. osiedla Ursynów Północny, po zabudowę lat 80. na Natolinie (spadek średniej o ok. 1-2 lata) aż do najmłodszych Kabat, które pochodzą z lat 90-2000. Na Pradze-Południe możemy zaobserwować, że powiązanie roku powstania zabudowy ze średnią wieku pieszych jest silne do lat 70. W okolicach z zabudową z lat 60. i 50. widzimy już ponownie młodszą populację, co może wskazywać, że mieszkania są przekazywane z pokolenia na pokolenie lub że osiedla te oferują funkcję, które przyciągają pieszych z różnych grup wiekowych.

Ursynów i Praga Południe

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI i https://mapy.gis-expert.pl/zabudowa-warszawy

Seniorzy

Osoby powyżej 60 roku życia zazwyczaj stanowią do około 4% udziału w demografii pieszych. Poniższa mapa przestawia obszary, w których seniorzy wyróżniają się większym udziałem. Są to obszary głównie starszych osiedli wielorodzinnych (korelacja 0,11) takich jak Bródno czy Gocław. Można tez zauważyć zwiększony udział seniorów w ruchu pieszym przy targowiskach takich jak Hala Banacha, Bazar Lotników czy Targowisko Wolumen oraz centrach usługowo handlowych (korelacja 0,19). Jednak w tym przypadku nie są to duże galerie handlowe typu Atrium Reduta czy Złote Tarasy, częściej mniejsze pawilony.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI oraz BDOT10k

Podsumowanie

Dane dotyczące demografii w danym mieście mogą być pomocne w procesie planowania inwestycji miejskich by dostosować je do potrzeb odpowiedniej grupy osób. Dodatkowo mogą być sygnałem, że w pewnych obszarach proporcje są poważnie zachwiane co może wskazywać na nierówny dostęp do danej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców.

Oprócz informacji na temat rzeczywistego natężenia ruchu pieszego informacja na temat demografii mogą pomóc przy poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji naszego biura bądź sklepu. Dzięki nim mamy pewność, że oferta lokalu która może być skierowana tylko do wybranej grupy klientów będzie pasować do grupy wiekowej bądź płci przechodniów co przełoży się na większe obroty naszego biznesu.

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news