Jak remonty wpływają na ruch drogowy całych dzielnic Warszawy?

  • News
  • | July 21st, 2021
image

Obraz Henryk Niestrój z Pixabay

Każdego dnia nasza flota samochodów zbiera informacje na temat tego, co dzieje się na ulicach Warszawy. Gigantyczna ilość danych, jakimi operuje CitiesAI, pozwala naszej firmie dokonywać nie tylko analiz ruchu pieszego i billboardów, ale też ruchu samochodowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać zmiany, jakie zachodzą pod wpływem remontu lub budowy nowych tras.

Porównaliśmy ruch drogowy między jesienią (1.09-1.12) 2020 r. a wiosną (1.03-1.06) 2021 r. związany z trzema dużymi inwestycjami w Warszawie:

  1. budową Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z oddaniem mostu Anny Jagiellonki (zwyczajowo Mostu Południowego);
  2. remontem Placu Pięciu Rogów w centrum Warszawy, który obejmuje ulice: Zgody, Szpitalną, Złotą, Chmielną oraz Bracką;
  3. remontem wiaduktu ul. Ostrobramskiej w ciągu Trasy Łazienkowskiej na Przyczółku Grochowskim.

Do analizy wzięliśmy jedynie dni robocze w godzinach 6-19. W całym badanym okresie ruch samochodowy wzrósł średnio o jedyne 3% z jesieni 2020 do wiosny 2021. Biorąc to pod uwagę wszelkie zmiany w analizowanym okresie wynikały przede wszystkim z nawyków kierowców, a nie z ogólnej zmiany ruchu drogowego.

Jak otwarcie Południowej Obwodnicy Warszawy wpłynęło na ruch w mieście?

Most Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z 15 km trasy ekspresowej oddano do użytku 22.12.2020. Trasa nie jest jeszcze w pełni ukończona, gdyż wciąż w budowie jest tunel pod Ursynowem. To powoduje, że potencjał i przepustowość tej drogi nie jest w pełni wykorzystywana. Mimo to samo otworzenie mostu wpłynęło znacznie na okoliczny ruch.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Po lewej stronie Wisły zaobserwowaliśmy zwiększenie ruchu w ciągu Dolina Służewiecka – Wilanowska, a także na ulicy Sobieskiego i na Przyczółkowej, zaś na Moście Siekierkowskim ruch drogowy spadł jedynie o 3,5%. Również na Wiertniczej ruch samochodowy spadł mimo połączenia z węzłem obwodnicy. Najwidoczniej obecność korków zniechęca kierowców do podróży tą trasą.

Prawa strona Wisły charakteryzowała się natomiast znacznym zwiększeniem liczby kierowców na Trakcie Lubelskim i na ulicy Patriotów, która to z powodu bezpośredniego połączenia z obwodnicą była częściowo wyłączona z ruchu w trakcie jej budowy. Jednocześnie nie zaobserwowano wzrostu na Wale Miedzyńskim, mimo że ta ulica również ma zjazd z obwodnicy. Natomiast na pewno ulży mieszkańcom ulicy Mrówczej, gdyż ruch tam spadł dwukrotnie i zmniejszyło się też znaczenie dotychczasowej wylotówki na Siedlce czyli ul. Bronisława Czecha.

Otwarcie obwodnicy spowodowało również, że o 34% mniej pojazdów przejeżdża ulicą Korbońskiego, która dotychczas była wyjątkowo obciążonym łącznikiem między Ursynowem a Wilanowem. To, co jest warte dalszej eksploracji, to wpływ południowej obwodnicy na północną. Tam zanotowaliśmy spadek ruchu o kilkanaście procent, ale ponieważ problem ten wymaga dalszych analiz, nie przedstawiamy tu wyniku. To by wyjaśniało mniejszy niż oczekiwano spadek ruchu na Moście Siekierkowskim.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Co zmienił remont Placu Pięciu Rogów?

1 marca 2021 r. rozpoczął się remont Placu Pięciu Rogów obejmujący ulice Bracką, Chmielną, Kruczą, Zgody i Szpitalną. Na czas remontu wyłączono wschodnią jezdnię ul. Kruczej oraz fragment ul. Szpitalnej. Docelowo dopuszczony będzie tylko transport publiczny.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Zgodnie z oczekiwaniami ruch samochodowy spadł z ok. 400 pojazdów na godzinę do odpowiednio 240 przy ul. Zgody i 140 przy ul. Szpitalnej. Również za Alejami Jerozolimskimi znacząco zmniejszył się ruch. Biorąc poprawkę, że w całym mieście ruch uliczny wzrósł, to spadek ten wyniósł około 20%. Co ciekawe, na wytyczonym objeździe wzdłuż Marszałkowskiej również pojawia się mniej samochodów. Świadczyć to może, że prowadzone remonty skutecznie zniechęcają kierowców od wjazdu do centrum.

Na przedstawionej mapie widać spadek ruchu w całym ciągu Krucza – pl. Pięciu Rogów oraz Jasnej i Mazowieckiej. Przełożyło się to na mniejszy ruch również na poprzecznych ulicach: Wilczej, Hożej, Żurawiej, a nawet na Nowogrodzkiej. Większy liczbę pojazdów można dopiero zaobserwować na Al. Jana Pawła II.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Remont na Przyczółku Grochowskim – jakie zaszły zmiany?

30 kwietnia 2020 roku rozpoczął się remont estakady ul. Ostrobramskiej pochodzącej z lat 70. Wyłączenia z ruchu obejmowały zarówno al. Stanów Zjednoczonych, jak i ul. Ostrobramską. Można było się spodziewać, że ruch przeniesie się na sąsiednie ulice.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Oddanie estakady na Ostrobramskiej spowodowało zwiększenie natężenia pojazdów na tej ulicy o ok. 400 pojazdów na godzinę w jednym kierunku. Przeciwnie zadziało się na Grochowskiej na wschód od Ronda Wiatraczna.

Jak wynika z przedstawionej mapy ruch przeniósł się z ciągu Rondo Wiatraczna – Grochowska na Ostrobramską. Pozwoliło to odetchnąć całej dzielnicy Grochów, gdyż osłabienie ruchu możemy zaobserwować też na Grochowskiej bliżej centrum. Wpływ tej inwestycji kończy się na Pradze-Północ, gdyż tam na Targowej ruch w porównaniu do jesieni wzrósł.

Źródło: opracowane na podstawie danych CitiesAI

Dzięki danym CitiesAI możemy dynamicznie śledzić zmiany w tkance miejskiej i obserwować, jaki wpływ różne inwestycje drogowe mają na całe dzielnice. Przyglądanie się na bieżąco zachodzącym zmianom pozwala na spekulacje odnośnie wpływu danej inwestycji na ruch w okolicy lokali usługowych czy też przy nowo powstających osiedlach mieszkalnych.

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news