Demografia pieszych - wybierz idealną lokalizację swojego biznesu

  • News
  • | September 22nd, 2022
image

 

W ostatnim raporcie przeanalizowaliśmy demografię pieszych w Warszawie dzięki czemu można było wskazać obszary czy dzielnice w których dominuje wybrana grupa wiekowa. Tego typu informacje są przydatne dla włodarzy miast, którzy mogą dzięki nim jeszcze lepiej dostosować przestrzeń miejską do potrzeb ich mieszkańców. Tym razem chcemy skupić się na sektorze prywatnym, dla którego nasze dane mogą mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost zysków ich biznesów.

Grupa docelowa odbiorców

Większość firm kieruje swoją ofertę do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku przy wyborze lokalizacji swojego biznesu warto wykorzystać dane dotyczące struktury demograficznej. 

Przeprowadziliśmy analizę dla czterech firm, które są zlokalizowane na terenie Warszawy. Każdej z nich przyporządkowaliśmy przykładową grupę odbiorców do której skierowana jest ich oferta. Chcąc pokazać jakie różnice w demografii występują między poszczególnymi lokalizacjami spośród 20 losowych punktów wybraliśmy dwie wyróżniające się dużym udziałem grupy docelowej w ruchu pieszym i jedną z niewielkim dopasowaniem.

Dbam o Zdrowie i Costa Coffee

Pierwsza firma to sieć aptek Dbam o Zdrowie, która zostały przyporządkowana do grupy docelowej osób w wieku 60+. Punkty na ul. Grochowskiej oraz Sobieskiego charakteryzują się największym udziałem seniorów w ruchu pieszym spośród 20 wybranych losowo lokalizacji. Są to wartości na poziomie 6% dla ul. Grochowskiej i około 5,5% dla ul. Sobieskiego co daje bardzo dobry wynik ponad średnią wynoszącą 4%. Z kolei apteka na ul. Sowińskiego notuje najsłabszy wynik, około 2% udziału seniorów w ruchu przechodniów, co stanowi wartość o połowę mniejsza niż średnia. Jest to jednocześnie punkt, w którym udział pieszych w wieku 45-60 lat stanowi tylko 24% co daje również wynik poniżej średniej dla tej grupy wiekowej.

Więcej w raporcie: https://mapapieszych.pl/pl/raport/55cc56dac5cd410cbacd8a93450c65f8

Drugą firmą jest sieć kawiarni Costa Coffee, których grupą docelową są najprawdopodobniej osoby w wieku 15-30 lat. Średni udział tej grupy wiekowej w wybranych lokalizacjach wynosił 41%. Punkty na ul. Dobrej i al. Jerozolimskich charakteryzowały się bardzo dobrym wynikiem na poziomie kolejno 47% oraz 43% udziału pieszych w wieku 15-30 lat. Lokal na ul. Kędzierskiego uzyskał najsłabszy wynik nieco ponad 34%. Grupą wiekową która wyróżnia się wysokim udziałem w tym punkcie są za to piesi powyżej 45 roku życia. Obserwuje się udział 17% powyżej średniej pieszych w kategorii 45-60 lat i aż 67% powyżej średniej dla przechodniów powyżej 60 roku życia.

Więcej w raporcie: https://mapapieszych.pl/pl/raport/8525166a987344dfb52938e4d9e772de

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Rossmann i Zdrofit

Analizie poddaliśmy również sieć siłowni Zdrofit, którym przydzieliliśmy grupę docelową osób w wieku 30-45 lat. Najlepszą lokalizacją wyróżnia się punkt na Wybrzeżu Gdańskim, w którym udział grupy docelowej wynosi 39%. Kolejny z najlepszym wynikiem to lokal na ul. Szpotańskiego, który charakteryzuje się udziałem pieszych w wybranej grupie wiekowej na poziomie 34%. Z kolei niskim potencjałem wyróżnia się siłownia na ul. Kruczej, gdzie udział pieszych w wieku 30-45 lat jest o prawie 15% poniżej średniej, które wynosi 33%. Punkt ten cechuje się jednak dużym udziałem pieszych w wieku 15-30 lat – 45%, co daje wyniki o 16% powyżej średniej.

Więcej w raporcie:  https://mapapieszych.pl/pl/raport/aca8611b4250488d84b10b6eace97a7f

Ostatnią analizowaną przez nas firmą są Drogerie Rossmann. W tym wypadku sprawdziliśmy, ile wynosi udział kobiet do których głównie skierowana jest oferta sklepu. Na tle pozostałych lokalizacji wyróżnia się sklep na ul. Marszałkowskiej, gdzie udział kobiet wynosi aż 57%. Poza nim udział pań na poziomie 55% notują również punkty na ul. Przy Agorze i na ul. Międzynarodowej. Średnia dla 20 losowych punktów wynosi 52% i poniżej tego wyniku znalazła się prawie połowa wybranych drogerii. Najsłabiej wypadł punkt na ul. Ciołka, w którym udział kobiet w ruchu pieszych wynosił jedynie 47%.

Więcej w raporcie: https://mapapieszych.pl/pl/raport/4a74132966064e9d88a922affecac6d2

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Komu przydadzą się dane dotyczące demografii?

Jak wyniki z naszej analizy udział poszczególnych grup wiekowych może różnić się nawet ponad dwukrotnie między poszczególnymi lokalizacjami. Zastanawiając się czemu dany lokal przynosi mniejsze obroty od innych warto sprawdzić, czy wybrany przez nas adres charakteryzuje się wystarczającym udziałem osób z grupy docelowej w ruchu pieszym przed naszym punktem.

Każdy kto prowadzi swój biznes wie jak ważne jest wybranie odpowiedniej lokalizacji. Po wstępnej selekcji pod względem ceny czy metrażu warto wesprzeć się informacjami na temat ruchu pieszych przed danym lokalem. Dodatkowo dane te są rozbudowane o informację dotyczącą udziału poszczególnych grup wiekowych lub płci przechodniów.  To pozwala na jeszcze bardziej trafne dostosowanie lokalizacji do naszych potrzeb i grupy docelowej.

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news