Czy remonty dróg mogą przyciągnąć przechodniów?

  • News
  • | June 24th, 2022
image

 

Warszawa stale stara się uatrakcyjnić centrum miasta i sprawić, żeby mieszkańcy nie traktowali go jedynie jako przestrzeń tranzytową. Stąd liczne inwestycje związane z uspokojeniem ruchu samochodowego takie jak zwężanie ulic, poszerzanie chodników, budowa ścieżek rowerowych, czy chociażby zapewnienie większej ilości zieleni. Ważna jest również poprawa dostępności pieszej na przykład przez projektowanie naziemnych przejść przez jezdnię. Z tego typu realizacją możemy się spotkać na Rondzie Czterdziestolatka, gdzie od grudnia 2020 roku oprócz przejść podziemnych funkcjonują trzy nowe zebry. W związku z tym postanowiliśmy przeanalizować, czy faktycznie takie inwestycje zwiększają ruch pieszy na danym obszarze?

Nowe naziemne przejścia a ruch pieszy

Analizą objęliśmy 3 punkty w okolicy Ronda Czterdziestolatka, przy których powstały nowe przejścia dla pieszych. Do obserwacji przyjęliśmy okres marzec-grudzień 2020 jako przedział przed wyznaczeniem pasów oraz marzec-grudzień 2021 pokazujący ruch po oddaniu inwestycji. Oba przedziały czasowe przedstawiają ruch w trakcie trwania pandemii COVID-19.

al. Jerozolimskie

al. Jana Pawła II

ul. T. Chałubińskiego

Już na pierwszy rzut oka widać wzrost średniej dziennej liczby pieszych we wszystkich punktach. W przypadku przejść na alejach Jerozolimskich i Jana Pawła II ruch pieszych zwiększył się aż dwukrotnie. Dzięki naziemnym przejściom mieszkańcy nie muszą gubić się w przejściach podziemnych, a dotarcie do najpopularniejszych przystanków tramwajowych jest dużo wygodniejsze, co ma szczególne znaczenie dla osób z ograniczoną mobilnością, opiekunów podróżujących z dziećmi w wózkach oraz podróżnych z dużym bagażem. To pokazuje jak ważna była ta inwestycja i jak dużej liczbie mieszkańców będzie ona służyć.

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Czy możliwe jest jednak, że ruch wzrósł w całej dzielnicy i nie jest to zasługa przeprowadzonego remontu? Sprawdziliśmy to - z naszej analizy wynika, że w 2021 ruch w całym Śródmieściu wzrósł jedynie o 11% w porównaniu z 2020, zaś w okolicy przebudowanego skrzyżowania zwiększył się aż o ok. 100%. Możemy więc spokojnie założyć, że remont się do tego przyczynił.

Rozkład godzinowy ruchu pieszego przed i po remoncie

Z perspektywy rozkładu godzinowego na alejach poza widocznym przyrostem przechodniów nie obserwuje się dużych zmian w rytmie funkcjonowania skrzyżowania. Przy przejściu na ul. Chałubińskiego po przebudowie obserwuje się przesunięcie szczytu ruchu pieszego w godzinach porannych z godziny 8 (przed remontem) na godzinę 7. Podobnie sytuacja wygląda w szczycie popołudniowym – po przebudowie ruch wzrasta do godziny 15, a nie jak to było przed remontem do 16.

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Zmiana ruchu pieszego w zależności od dni tygodnia

Zarówno na al. Jana Pawła II jak i al. Jerozolimskich zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby pieszych w ciągu całego tygodnia. W przypadku ul. Chałubińskiego wzrost w liczbie pieszych znacznie się waha - od 30% w czwartek i piątek do prawie 70% w poniedziałek. Dla tej lokalizacji obserwuje się tak jak i przed remontem spadek ruchu w weekendy względem dni roboczych. Może to sugerować, że głównymi generatorami ruchu pieszego dla tej lokalizacji są biura i instytucje, które zazwyczaj są otwarte od poniedziałku do piątku.

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Jak zmienił się ruch w okolicy dzięki przebudowie?

Warto również zastanowić się, jak wybudowanie przejść naziemnych wpłynęło na ruch w najbliższej okolicy. W raporcie ze strony mapapieszych.pl oprócz informacji dotyczących ruchu w wybranym przez nas punkcie dostajemy również wiadomość o średnim dziennym ruchu w zasięgu 200 m oraz porównanie, które pokazuje, na ile dany punkt jest lepszy lub gorszy od swojego sąsiedztwa. Jak widać po przebudowie ruch pieszy w okolicy również zwiększył się o 50-60%.

Źródło: opracowane na podstawie danych z mapapieszych.pl

Podsumowanie

Nasza analiza pokazuje, jak inwestycje zwiększające dostępność pieszo–rowerową wpływają na wzrost ruchu pieszego nie tylko w danym punkcie, ale również w jego okolicy. Zyskują na nich nie tylko sami piesi, osoby z ograniczoną mobilnością czy rodzice z dziećmi w wózku, ale również przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje lokale w obrębie skrzyżowania. Mogą oni liczyć nawet na dwukrotny wzrost klientów na zmodernizowanym obszarze.

Dzięki danym z portalu mapapieszych.pl zawierającej 15 mln zdjęć miesięcznie, które są aktualizowane codziennie, można w łatwy sposób sprawdzić, jak zmienił się ruch w danej lokalizacji. Tak rzetelne dane ilościowe są pomocne w procesie ewaluacji i oceny realizowanych inwestycji.

Discover how our data and algorithms can boost your business and advertising

See More

Latest news