Generacja Z czy Boomerzy – wyzwania przyszłości dla galerii handlowych

  • News
  • | Lipiec 17th, 2023
image

 

Według raportu Polskiej Rady Centrum Handlowych, lockdowny, wzrost udziału e-commerce oraz wysoka inflacja, są dla branży trudne, jednak nie stanowią największego zagrożenia na przyszłość dla galerii handlowych. To właśnie pandemia spowodowała, że firmy działają dzisiaj bardziej elastycznie i umieją się dostosować do dynamicznych zmian, które wcześniej zachodziły latami.

Jak czytamy w raporcie, najważniejsze zmiany, z którymi musi się mierzyć branża, to trendy społeczne i demograficzne. Obecnie prawie 40% dorosłej populacji Polaków to osoby w wieku 55 lat i więcej, a jednocześnie wchodzi do dorosłego życia generacja Z1. Czy możliwe jest zaspokojenie potrzeb i stylów życia obu tych grup pod jednym dachem? Aby sprostać tym wyzwaniom, centra handlowe muszą wypracować zupełnie nowe strategie dotarcia do klientów, którzy poruszają się w świecie rzeczywistym i cyfrowym.

Przyjrzyjmy się liczbom

Według najnowszych badań CitiesAI, pokolenie Z, czyli osoby w wieku od 15 do 30 lat, są drugą najliczniejszą grupą użytkowników w galeriach handlowych. W szczególności, galeria Forum Koszalin przyciąga dużą liczbę osób z tej grupy wiekowej, aż do 30% wszystkich klientów. Średni udział osób w wieku 15-30 lat we wszystkich przebadanych galeriach stanowi 25%.

Osoby w wieku 45 lat i powyżej stanowią średnio 30% odwiedzających galerie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych galeriach handlowych osoby pow. 45 roku życia stanowią znaczącą grupę klientów, ponad 40% ogółu odwiedzających. Dotyczy to przede wszystkim galerii takich jak 3 Stawy w Katowicach, Atrium Plejada w Bytomiu, Bemowo i Rondo Wiatraczna w Warszawie.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Średni wiek w wybranych galeriach handlowych

W których galeriach użytkownicy są najstarsi? Poniżej przedstawiono zestawienie średniego wieku użytkowników wybranych 20 obiektów w Polsce. Dwa pierwsze miejsca zajmują placówki na Górnym Śląsku. Może to wynikać z wyludniania się obu miast, a co za tym idzie również starzeniem się społeczeństwa. W latach 2014-2020 Katowice zanotowały zmianę liczby ludności na poziomie -9,17%, a Bytom -13,87%2. Z drugiej strony w badaniu znajduje się również Galeria Katowicka, której średnia wieku plasuje się poniżej średniej dla wszystkich galerii. Jest to obiekt nowoczesny, w którym znajduje się wiele sklepów skierowanych do młodzieży. Dodatkowym atutem może być również lokalizacja. Tak samo jak w Gliwice Forum, znajduje się ona w centrum miasta, w okolicy dworca kolejowego. Prawdopodobnie część młodzieży spędza tam czas w oczekiwaniu na swój pociąg.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Rozkłady godzinowe

Przeanalizowano również jak udział poszczególnych grup wiekowych rozkłada się w ciągu dnia w zależności od godziny. Okazało się, że osoby z pokolenia Z, dominują w galeriach w godzinach popołudniowych. Z kolei osoby w wieku powyżej 45 lat notują największy udział w godzinach porannych, zaraz po otwarciu galerii. W ciągu dnia, o godzinie 15, średni udział tej grupy osiąga 30% i do końca dnia utrzymuje się na podobnym poziomie.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Ważne jest jednak, aby zauważyć, że ten związek może różnić się w zależności od konkretnej galerii. Dlatego warto rozważać to indywidualnie dla każdej przestrzeni handlowej. Poniżej przedstawiono udział poszczególnych grup dla dwóch przykładowych obiektów.

Wybrane galerie handlowe – przykład Forum Koszalin i Atrium Plejada Bytom

W przypadku Forum Koszalin, osoby powyżej 45 roku życia początkowo były na zbliżonym poziomie co użytkownicy z Generacji Z. Jednak w ciągu kolejnych godzin obserwujemy stopniowy spadek ich udziału. W krytycznym momencie, o godzinie 16, liczba osób w tej grupie wiekowej jest o 30% mniejsza niż w godzinach porannych. Natomiast grupa wiekowa 15-30 lat już od samego rana zaczęła notować wzrost udziału użytkowników galerii. Największy udział, na poziomie 32%, grupa ta notuje o godzinie 16. Również w godzinach wieczornych (19-20) przekracza on 30%.

Ciekawym rozkładem charakteryzuje się również Atrium Plejada. Jest to miejsce, w którym w godzinach porannych to osoby w wieku 45+ stanowią ponad 50% wszystkich użytkowników. Tak jak w przypadku poprzedniej galerii, z godziny na godzinę udział ten maleje, a na koniec dnia jest o 54% mniejszy niż na początku. Z kolei generacja Z, czyli osoby w wieku poniżej 30 roku życia, przez cały dzień, wykazują udział poniżej średniej dla wszystkich galerii (30%). Szczyt ruchu tej grupy wiekowej obserwuje się o godzinie 16, gdy osiąga ona udział na poziomie 24%.

Źródło: opracowanie na podstawie danych CitiesAI

Korzyści dla biznesów

Ruch i demografia pieszych w centrach handlowych stanowią istotne dane, które mogą przynieść wiele korzyści dla biznesów. W ostatnich trzech latach firma CitiesAI zbierała tego typu informacje z kilkudziesięciu galerii handlowych w Polsce i Londynie. Dane te okazały się niezwykle wartościowe dla naszych klientów, którzy szukali odpowiednich lokalizacji dla swoich przedsiębiorstw lub chcieli sprawdzić poziom ruchu w istniejących już punktach w galeriach. Przedsiębiorcy mogli analizować trendy i wzorce ruchu w różnych godzinach i dniach tygodnia, co pozwalało im dostosować godziny otwarcia, zaplanować promocje czy wydarzenia, które przyciągnęłyby większą liczbę klientów w strategicznych momentach.

Podsumowanie

Przystosowanie przestrzeni handlowej do dwóch różnych grup wiekowych, o odmiennych potrzebach i wymaganiach, stanowi prawdziwe wyzwanie. Nasza analiza wykazała, że zarówno młodsi jak i starsi użytkownicy, mają znaczący udział w ruchu, ale korzystają z przestrzeni galerii w różnych godzinach. Dla biznesów w centrach handlowych kluczowe jest dostosowanie swojej oferty do preferencji i zachowań zarówno młodszej, jak i starszej grupy klientów. Może to obejmować zapewnienie różnorodnych sklepów, restauracji i rozrywek, które przyciągną młodszych użytkowników w ich preferowanych godzinach, jak również stworzenie przestrzeni dostępnej i atrakcyjnej dla osób starszych, które preferują odwiedziny w godzinach porannych.

Dane CitiesAI

Podejmowanie decyzji opartych na danych dotyczących ruchu w galeriach może przynieść korzyści biznesom, pomagając im lepiej zrozumieć i obsłużyć różne grupy wiekowe. Jeśli jesteś zainteresowany danymi na temat demografii użytkowników w twoim centrum handlowym zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu:

https://citiesai.com/pl/alleys-heatmap

 

1 OPTYMALIZACJA DLA NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH (3). (2022). Polska Rada Centrów Handlowych.

2 Swianiewicz, P., & Łukomska, J. (2021). Zmiany demograficzne 2004–2020 Ranking. Wspólnota.

Dowiedz się, jak nasze dane i algorytmy mogą pomóc Twojej firmie i reklamie

Zobacz więcej

Latest news