Czy Warszawa poprawnie lokalizuje swoje wyjścia z metra?

  • News
  • | Kwiecień 7th, 2021
image
Photo by Adam Borkowski on Unsplash

Niedawno warszawskie media zelektryzowała wiadomość, że miasto przystępuje do starań o środki unijne na III linią metra. Czy rozmieszczenie wejść i wyjść z metra jest dostosowane do ruchu pieszego? Czy uda się uniknąć błędów popełnionych podczas budowy I i II linii metra, gdzie położenie stacji nie odpowiadało największym natężeniom pieszych? CitiesAI przeprowadziło analizę dla planowanej stacji Ronda Wiatraczna, jak i istniejących stacji Rondo Daszyńskiego i Plac Wilsona.

W ostatnim czasie Metro Warszawskie, spółka miejska zajmująca się utrzymaniem i rozwojem stołecznej sieci metra opublikowała Studium techniczne III linii metra w Warszawie[1]. Przedstawiono w niej m.in. analizy wariantów przebiegu linii jak i konfigurację wyjść ze stacji.

Przy skrzyżowaniach dwóch ulic jak przy Metrze Świętokrzyska rozmieszczenie wejść do metra jest naturalne – powstają w narożnikach skrzyżowania. Sytuacja się komplikuje przy złożonych placach i rondach. Położenie stacji Ratusz-Arsenał czy Rondo Daszyńskiego od momentu wybudowania jest krytykowane przez warszawiaków za niekorzystne przesiadki i utrudnione dojście do metra[2]. A gdyby tak skorzystać z danych CitiesAI i dopasować wyjścia do istniejącego ruchu pieszego? Sprawdziliśmy stacje linii M1, M2 i projektowanej linii M3.

M1 – Plac Wilsona

Źródło: opracowane własne

Nanieśliśmy na mapę obecne wyjścia z metra, średnie natężenie ruchu pieszego zmierzone przez CitiesAI oraz miejsca lokalizacji pieszych wykryte przez nasze pojazdy. W ten sposób oceniliśmy, na ile poprawnie zlokalizowano wyjścia z metra. Zaproponowaliśmy alternatywne wyjścia, które obsłużyłyby większą liczbę pieszych niż obecnie. Zarówno dla istniejących i zaproponowanych punktów obliczyliśmy średnie natężenie pieszych na godzinę w buforze 50m. Wzięliśmy pod uwagę godziny 6-22 w dni robocze w okresie 1.03.2020-1.03.2021, co daje 430 tys. zdjęć do przeanalizowania łącznie z trzech omawianych węzłów przesiadkowych. 

Podczas planowania linii zdecydowano się umieścić dwa wyjścia z metra przy żoliborskim ratuszu, prawdopodobnie przyjmując go za ważny generator ruchu. Jak się okazuje na samym Placu Wilsona znalazło się kilka nieobsłużonych miejsc o wyższym natężeniu ruchu. Zarówno od strony kina Wisła jak i po przeciwległej stronie natężenie ruchu dochodzi prawie do 400 pieszych na godzinę. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż przy wschodniej jezdni Słowackiego.

M2 – Rondo Daszyńskiego

Źródło: opracowane własne

Tutaj na pierwszy rzut oka wydaje się, że stacja jest położona za bardzo na zachód. Spójrzmy na liczby – najbardziej zachodnie stacje generują około 200-350 pieszych na godzinę. Najruchliwsze miejsce to północno-zachodnia krawędź Ronda Daszyńskiego, gdzie w promieniu 50m od wyjścia z metra jest ok. 630 pieszych na godzinę. Zaproponowaliśmy symetryczny układ wyjść z metra wraz z wyjściem na przystanek tramwajowy po północnej stronie Ronda. W każdym z tych wyjść liczba pieszych przekraczałaby ponad 500 pieszych na godzinę.

M3 – Rondo Wiatraczna

Źródło: opracowane własne

Na proponowanej stacji metra M3 – Rondo Wiatraczna zlokalizowanie wyjść jest bardziej dopasowane do istniejących potoków pieszych niż we wcześniej omawianych stacjach. To, gdzie można ewentualnie dodać jeszcze dwa wyjścia z metra to południowa krawędź Ronda, czyli wlot Alei Stanów Zjednoczonych. Wyjście od strony południowo-wschodniej pozwoliłaby lepiej skomunikować się z bardzo ruchliwym bazarkiem przy Męcińskiej, gdzie rejestrujemy nawet ponad 500 pieszych na godzinę.

Nasze dane mogą być użyteczne nie tylko przy projektowaniu lokalizacji wyjść z metra, mogą również określić ich docelową przepustowość, konieczność użycia np. schodów ruchomych, właściwą szerokość korytarzy. Integracja systemów sztucznej inteligencji do projektowania miasta jest coraz bardziej powszechna, a tzw. konieczość smart cities to w przypadku dużych aglomeracji konieczność. Michael Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku, mówił podwładnym, że wiarę pozostawia religii a oni muszą dostarczać mu dane, które by uzasadniały decyzje podejmowane przez nowojorski ratusz. CitiesAI może być cennym wsparciem nie tylko dla decyzji biznesowych w obszarze retailu, ale również w administracji samorządowej.

 

[1] https://www.metro.waw.pl/linia-m3/studium-techniczne-etap-i-praga

[2] https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-10-problematycznych-wezlow-przesiadkowych-co-przeszkadza-mieszkancom-61153.html

Dowiedz się, jak nasze dane i algorytmy mogą pomóc Twojej firmie i reklamie

Zobacz więcej

Latest news